Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä.

Yhdistyksemme tukimuoto Eväitä Elämälle -ohjelmassa on oppimateriaalituki. Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Oppimateriaalituki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen.

Lukuvuoden 2022-2023 Eväitä Elämälle -oppimateriaalitukien hakuaika oli 2.5. – 5.8.2022. Hakuaikaa on jatkettu perjantaihin 9.9.2022 saakka.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavat oppivelvolliset  koululaiset ovat oikeutettuja kokonaan maksuttomaan koulutukseen. Tähän päätökseen viitaten Turun Pelastakaa Lapset ry. jakaa Eväitä Elämälle –oppimateriaalitukea lukuvuodelle 2022 – 2023 ainoastaan kolmannen ja poikkeuksellisesti myös neljännen vuoden lukio- ja ammattiopiskelijoille.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomake, palautelomake oppimateriaalitukea saaneelle ja tietosuojaseloste.

Turun paikalliyhdistyksen oppimateriaalituen yhteyshenkilö on:

Jaana Juvala
jaana.juvala@pp.inet.fi
044 9848257
040 7096824

Turun Pelastakaa Lapset ei myönnä harrastustukia.