Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten opiskelua ja harrastamista.
Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki

Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.
Oppimateriaalituki on aina tarveharkintaista ja myönnämme tukea yhdistyksen olemassa olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen.

Oppimateriaalitukihaku on jatkuva. Hakemukset käsitellään aina seuraavassa Pelastakaa Lapset yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavat oppivelvolliset  koululaiset ovat oikeutettuja kokonaan maksuttomaan koulutukseen. Tähän päätökseen viitaten Turun Pelastakaa Lapset ry. jakaa Eväitä Elämälle -oppimateriaalitukea lukuvuodelle 2022 – 2023 ainoastaan kolmannen ja poikkeuksellisesti myös neljännen vuoden lukio- ja ammattiopiskelijoille.

Turun paikallisyhdistyksen oppimateriaalituen yhteyshenkilö on:
Jaana Juvala
jaana.juvala@pp.inet.fi
044 984 8257
040 709 6824

Harrastustuki

Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Harrastustukea myönnetään lapsen harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin.
Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tuki on yksilötukea. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille.

Harrastustuki on aina tarveharkintaista ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Myönnämme tukea yhdistyksen olemassa olevien resurssien puitteissa. Harrastustukea myönnetään maksimissaan 300 €/perhe/lukukausi.
Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla hänelle mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.
Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille.

Harrastustukihaku on jatkuva. Hakemukset käsitellään aina seuraavassa Pelastakaa Lapset yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Tieto harrastustukipäätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse viikon sisällä kokouksesta.

Harrastustukien yhteyshenkilö on
Johanna Polvi
turku.hakemukset@pelastakaalapset.net
044 2303523

Oppimateriaalitukihakulomake
Harrastustukihakulomake

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen
turku.hakemukset@pelastakaalapset.net

Palautelomake oppimateriaalitukea saaneelle

Tietosuojaseloste