Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä.

Yhdistyksemme tukimuoto Eväitä Elämälle -ohjelmassa on oppimateriaalituki. Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Oppimateriaalituki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen.

Lukuvuoden 2021-2022 Eväitä Elämälle -oppimateriaalitukien hakuaika on 17.5. – 3.8.2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavat oppivelvolliset  koululaiset ovat oikeutettuja kokonaan maksuttomaan koulutukseen. Tähän päätökseen viitaten Turun Pelastakaa Lapset ry. jakaa Eväitä Elämälle –oppimateriaalitukea lukuvuodelle 2021 – 2022 ainoastaan toisen ja kolmannen, poikkeuksellisesti myös neljännen vuoden lukio- ja ammattiopiskelijoille.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomake, palautelomake oppimateriaalitukea saaneelle ja rekisteriseloste.

Turun paikalliyhdistyksen oppimateriaalituen yhteyshenkilö on:

Jaana Juvala
jaana.juvala@pp.inet.fi
044 9848257
040 7096824

Turun Pelastakaa Lapset ei myönnä harrastustukia.