Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä.

Yhdistyksemme tukimuoto Eväitä Elämälle -ohjelmassa on oppimateriaalituki. Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Oppimateriaalituki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen.

Ensi lukuvuoden Eväitä Elämälle -oppimateriaalitukien hakuaika on 15.5. – 3.8.2020

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomake, palautelomake oppimateriaalitukea saaneelle ja rekisteriseloste.

Turun paikalliyhdistyksen oppimateriaalituen yhteyshenkilö on:

Jaana Juvala
jaana.juvala@pp.inet.fi
050 364 4684
040 709 6924

Turun Pelastakaa Lapset ei myönnä harrastustukia.